Στη σελίδα μας αυτή θα μπορείτε να δείτε όλα τα υπάρχοντα αλλά και νέα προγράμματα στήριξης που σας αφορούν.

Επικοινωνήστε με το εξειδικευμένο προσωπικό μας για να ενημερωθείτε με τον πιο αξιόπιστο τρόπο.

 

Η Δράση θα στηρίξει τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που αντιμετωπίζουν ανεπάρκεια ρευστότητας και υφίστανται σημαντικές ζημίες λόγω των επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της έξαρσης της νόσου COVID-19.

Η συγκεκριμένη δράση αφορά ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης (κεφάλαιο κίνησης).

Δημοσιεύτηκε ο νέος αναπτυξιακός νόμος για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις ΜΜΕ.

Μπορείτε να τον κατεβάσετε από εδώ: