Οικονομικοί Σύμβουλοι
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Η VALIOS FINANCIAL AND BUSINESS CONSULTING είναι μια δυναμικά αναπτυσσόμενη επιχείρηση που ειδικεύεται στην παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών χρηματοοικονομικής φύσεως.
Απευθυνόμαστε σε μικρομεσαίες και μεγάλες εταιρείες όλων των επιχειρηματικών κλάδων, συμβάλλοντας στην επίλυση των προβλημάτων τους και στην αύξηση της αποτελεσματικότητας τους στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.
Η επιστημονική μας ομάδα αποτελείται από έμπειρα στελέχη του Τραπεζικού και Χρηματοοικονομικού κλάδου καθώς και από εξειδικευμένους Νομικούς συμβούλους, και εγγυάται την υπεύθυνη άμεση και αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών της επιχείρησής σας.
Σκοπός μας είναι η οικοδόμηση μακροχρόνιων ποιοτικών σχέσεων με τους πελάτες μας, οι οποίες να επιβεβαιώνονται διαρκώς από υψηλού επιπέδου παρεχόμενες υπηρεσίες.